ARTIMIAUSI MOKYMAI

Naujienlaiškis

Įveskite savo el.pašto adresą

ADR vairuotojams


03

 

 

Prisijungimas prie ADR TESTŲ vairuotojams


Vairuotojų pavojingųjų krovinių vežimo ADR testų sistema nuotoliniu būdu leidžia papildomai greitai ir savarankiškai pasiruošti ADR vairuotojų kvalifikacijos egzaminui, kuris laikomas Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje (VKTI). Sistema tinka besiruošiantiems pirminiam egzaminui, taip pat ir kvalifikacijos tobulinimo laikymo ar perlaikymo egzaminams ir suteikia galimybę greitai ir patogiai patobulinti savo ADR žinias. Šia sistema naudojasi ir mokymo įstaigos, ruošiančios ADR vairuotojus.

ADR vairuotojų testų sistemos privalumai

 1. Galimybė spręsti testus nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos ir bet kuriuo Jums patogiu laiku;
 2. Aiški ir lengvai naudojama sistemos aplinka;
 3. Per nustatytą laikotarpį galimybė spręsti neribotą testų kiekį;
 4. Didelis klausimų katalogas;
 5. Nuolat atnaujinami klausimai;
 6. Du testų klausimų sudėtingumo lygiai (I lygis – pradedantiesiems , II lygis – pažengusiems);
 7. Teisingo atsakymo paaiškinimas su nuoroda į konkrečias ADR nuostatas.

Sistema sukurta siekiant naudotojo aplinką maksimaliai priartinti prie VKTI egzamino – klausimų formuluotės, galimų atsakymų skaičius, teisingo atsakymo skirtingų variantų pateikimas vis kitoje vietoje, sprendimui skirtas laikas ir kt. Skirtingai nei kituose testų portaluose, šioje sistemoje nėra pateikiami statiniai testų bilietai – klausimai juose visada parenkami iš naujo, taip pat kaip ir VKTI.


 ADR testų struktūra

Testai suskirstyti pagal šiuos ADR vairuotojų mokymo kursus ir egzaminus:

 1. A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti.
 2. A2. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis.
 3. A3. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti.
 4. A4. Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti.

Kiekvieno mokymo kurso (A1, A2, A3 ir A4) testai yra dviejų sudėtingumo lygių – I lygis – pradedantiesiems, ir II lygis – pažengusiems. Kurio lygio testus spręsti pasirenka naudotojas, tačiau rekomenduojama II lygio testus spręsti tuo metu, kai yra galimybė naudotis ADR ir kitais teisės aktais.

Testo bilietą, kaip ir egzamino VKTI bilietą, sudaro:

 1. 25 klausimai (A1 kursas) – spręsti skiriama 120 min.
 2. 15 klausimų (A2, A3 arba A4 kursas) – spręsti skiriama 90 min.

Testo klausimai yra su 4 pasirenkamais atsakymais, iš kurių tik vienas yra teisingas ir trys neteisingi. Būtina žymėti vieną, Jūsų nuomone labiausiai tinkantį, atsakymo variantą. Atkreiptinas dėmėsis, kad testų užduotys suformuluotos darant prielaida, kad pavojingieji kroviniai vežami pilnai pagal ADR reikalavimus (t. y. be išimčių), nebent pačiame klausime arba atsakyme yra nuorodą apie taikomą išimtį.


Išbandykite ADR testus NEMOKAMAI


 • A1 kurso nemokama DEMO versija:
 • Prisijungimas prie programos
 • Prisijungimo vardas – DEMOA1
 • Slaptažodis – DEMOA1
 • DEMO versijoje yra 15 atsitiktinai parinktų klausimų iš A1 kurso (I lygio pradedantiesiems ir II lygio pažengusiems).

 •  A2 kurso nemokama DEMO versija:
 • Prisijungimas prie programos
 • Prisijungimo vardas – DEMOA2
 • Slaptažodis – DEMOA2
 • DEMO versijoje yra 10 atsitiktinai parinktų klausimų iš A2 kurso (I lygio pradedantiesiems ir II lygio pažengusiems)


 ADR egzamino laikymas ir mokymo kursai

 1. Egzaminą VKTI leidžiama laikyti baigus pilną arba žinių atnaujinimo mokymo kursą mokymo įstaigoje ir turint tai patvirtinantį liudijimą
 2. Registracija internetu ADR egzaminui VKTI
 3. VKTI egzaminą galima laikyti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose
 4. Egzamino VKTI metu leidžiama naudotis ADR ir kitais teisės aktais
 5. ADR keičiasi kas 2 metus, todėl žinias ir įgūdžius būtina nuolat tobulinti

A1. Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti

A1 kursą (arba A1 žinių atnaujinimo kursą) privalo išklausyti visi pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai, toks mokymas yra visų ADR vairuotojų mokymų pagrindas.

A1 kurso mokymo tikslas – supažindinti vairuotojus su pavojais, kurie kyla vežant pavojinguosius krovinius, suteikti svarbiausios informacijos, kuri būtina nelaimingo įvykio tikimybei sumažinti ir užtikrinti, kad įvykus nelaimei jie galėtų imtis priemonių, būtinų jų pačių, visuomenės ir aplinkos saugumui užtikrinti ir nelaimės padariniams sumažinti.

Išlaikius A1 kurso egzaminą VKTI, prireikus galima toliau laikyti A2, A3 arba A4 kursų egzaminus.

A2. Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis

A2 specializuotą kursą (arba A2 žinių atnaujinimo kursą) privalo išklausyti tik transporto priemonių arba MEMU, vežančių pavojinguosius krovinius didesnės nei 1 m3 talpos stacionariosiose arba nuimamosiose cisternose, vairuotojai, didesnės nei 1 m3 talpos transporto priemonių baterijų vairuotojai ir transporto priemonių arba MEMU, vežančių pavojinguosius krovinius konteinerinėse cisternose, kilnojamosiose cisternose arba DDK, kurių individuali talpa viršija 3 m3 vienam transporto vienetui, vairuotojai.

A2 kurso mokymo metu vairuotojai supažindinami su transporto priemonės judėjimu kelyje, įskaitant krovinio judėjimą transporto priemonėje, specialiais reikalavimais transporto priemonėms, skirtingomis cisternų pripildymo ir ištuštinimo sistemomis, papildomais transporto priemonių naudojimo reikalavimais ir kt.

A3. Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti

A3 kursą (arba A3 žinių atnaujinimo kursą) privalo išklausyti tik transporto priemonių, kuriomis vežamos 1 klasės sprogstamosios medžiagos ar gaminiai, išskyrus 1.4 poklasio S suderinamumo grupės medžiagas ir gaminius, MEMU, kuriais vežami mišrūs kroviniai – 1 klasės medžiagos ar gaminiai kartu su 5.1 klasės medžiagomis, vairuotojai.

A3 kurso mokymo metu vairuotojai supažindinami su pavojaus rūšimis, būdingomis sprogstamosioms ir pirotechninėms medžiagoms ir jų gaminiams, specialiais reikalavimais 1 klasės sprogstamųjų medžiagų ir gaminių mišriam sukrovimui ir kt.

A4. Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti

A4 kursą (arba A4 žinių atnaujinimo kursą) privalo išklausyti tik transporto priemonių, vežančių tam tikras 7 klasės radioaktyviąsias medžiagas vairuotojai. A4 kurso mokymo metu vairuotojai supažindinami su pavojaus rūšimis, būdingomis jonizuojančiajai spinduliuotei, specialiais reikalavimais pakuotei, jos tvarkymui, mišriam sukrovimui ir sudėjimui, specialiomis priemonėmis, taikomomis įvykus avarijai vežant radioaktyviąsias medžiagas, ir kt.


 Išsamesnė informacija telefonu 8 670 50 507


 Mokymo centras „9 sritys“, UAB