ARTIMIAUSI MOKYMAI

Naujienlaiškis

Įveskite savo el.pašto adresą

95 kodas


13 - CopyKas tai yra 95 kodas?

95 kodas – tai vairuotojų, vežančių krovinius ir (ar) keleivius, pradinė profesinė kvalifikacija ir periodinis profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

Koks Europos Sąjungos teisės aktas nustato 95 kodo reikalavimus dėl vairuotojų profesinės kvalifikacijos?

Vairuotojų reikalavimą dėl pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo bei periodinio šios kvalifikacijos tobulinimo nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB.

Kokių kategorijų vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

 • • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai, vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti nuo 2009 m. rugsėjo 10 d.
 • • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai, vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.


Kokių kategorijų vairuotojai privalo išklausyti 95 kodo periodinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą?

 • • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai, vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
 • • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai, vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti iki 2008 m. rugsėjo 10 d.
 • • visi  C1, C1E, C, CE ir D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai periodiškai kas 5 metus.


Kokiems vairuotojams netaikomas 95 kodo reikalavimas?

Reikalavimas dėl vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio kvalifikacijos tobulinimo netaikomas vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones:

 1. kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h;
 2. priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;
 3. su kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai arba naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;
 4. naudojamas paskelbus nepaprastąją padėtį arba gelbėjimo darbams;
 5. naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą;
 6. kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams;
 7. kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.


Nuo ko priklauso mokymo kursų trukmė siekiant vairuotojams įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

Mokymo kursų trukmė vairuotojams, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją priklauso nuo vairuotojo amžiaus, t. y. nuo kada jis įgis teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones.


Kokia vairuotojų periodinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursų trukmė?

Vairuotojai privalo išklausyti 35 val. teorijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą.  Mokymo kursas gali būti organizuotas dalimis, tačiau kiekvieną kartą negali trukti trumpiau kaip 7 val. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas 5 metus.


Ko mokoma 95 kodo kursuose?

Vairuotojai kursuose mokomi pagal nustatytas ir patvirtintas mokymo programas. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir kt.


Ar vairuotojui reikia keisti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą į naują, jei, išklausius 95 kodo kursus, mokymo įstaiga išdavė pažymėjimą, kuriuo patvirtinama pradinė profesinė kvalifikacija ar periodinis kvalifikacijos tobulinimas?

Vairuotojui, įgijusiam pradinę profesinę kvalifikaciją ar išklausiusiam periodinio kvalifikacijos tobulinimo kursą reikės pakeisi galiojantį Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą į naują. Vairuotojas valstybės įmonei „Regitra“ turės pateikti mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama įgyta pradinė profesinė kvalifikacija arba periodinis kvalifikacijos tobulinimas, pagal kurį valstybės įmonė „Regitra“ nustatyta tvarka vairuotojo pažymėjime prie atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja.

 Ar 95 kodo reikalavimai taikomi ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti vairuotojais Lietuvos įmonėse?

Taip, tokie patys reikalavimai dėl 95 kodo taikomi ir ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti Lietuvos įmonėse.

Koks dokumentas patvirtina, kad ne Europos Sąjungos pilietis, kuris įdarbintas vairuotoju Lietuvos įmonėje, turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją?

Tai patvirtina vairuotojo liudijime esantis įrašas (Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija). Kai vairuotojas, ne Europos Sąjungos valstybių pilietis, įgyja Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija, įrašomi į šiuos pažymėjimus, įrašoma į vairuotojo pažymėjimą.

Kada mokymo centre vyksta 95 kodo kursai ir kokius dokumentus reikia turėti?

Mokymo centre „9 sritys“, UAB, nuolatos vykdomi periodiniai krovininių transporto priemonių vairuotojų profesinės kvalifikacijos kursai. Kursai vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio. Atvykstant į mokymo kursus su savimi turėkite:

 1. asmens dokumentą;
 2. vairuotojo pažymėjimą;
 3. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma F Nr. 083-1/a).


Dėl informacijos skambinkite tel. 8 670 50 507 arba rašykite el. paštu info@9sritys.lt.