ARTIMIAUSI MOKYMAI

Naujienlaiškis

Įveskite savo el.pašto adresą

Nuo šių metų kovo 2 d. įsigalioja skaitmeninių tachografų naudojimo reikalavimai

Pasirengimas egzaminui VKTIInformuojame, kad 2016 m. kovo 2 d. įsigalioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 165/2014).

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 nenustato naujų skaitmeninių tachografų, vairuotojų kortelių ar registracijos lapų naudojimo reikalavimų. Tačiau įtvirtintos nuostatos, draudžiančios gaminti, platinti ir reklamuoti prietaisus, skirtus tachografų duomenims klastoti, nustatyti reikalavimai išmaniesiems tachografams, galimybė kontrolės pareigūnams jungtis nuotoliniu būdu prie tachografų bei atlikti tikslines patikras.

Reglamento (ES) Nr. 165/2014 įgyvendinamieji aktai, kuriais turi būti patvirtinti skaitmeninių ir naujosios kartos išmaniųjų tachografų reikalavimai, dar nepriimti. Todėl ir toliau galios teisės aktai, kuriais nustatyti skaitmeninių tachografų reikalavimai: 2002 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2002, kuriuo septintąjį kartą su technikos pažanga derinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, ir 2009 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1266/2009, kuriuo dešimtąjį kartą su technikos pažanga derinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija