ARTIMIAUSI MOKYMAI

Naujienlaiškis

Įveskite savo el.pašto adresą

Transporto vadybininkams

 


01

 

 


Prisijungimas prie transporto vadybininkų TESTŲ


Transporto vadybininkų testai skirti pasiruošti licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančio asmens (transporto vadybininko) profesinės kompetencijos egzaminui, kuris laikomas Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA).

Egzaminui galima ruoštis savarankiškai (mokymo kursas nėra privalomas). Išlaikius egzaminą LTSA, išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama profesinė kompetencija.

Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams vežti, ir visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje, t. y. įmonėje privalo dirbti asmuo, turintis galiojantį Krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimą. Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs transporto vadybininko egzaminą.


 • Transporto vadybininkų testai parengti pagal LTSA egzamino dalis:
  • • Pagrindinė dalis (testas generuojamas iš 20 klausimų);
  • • Krovinių vežimas vidaus maršrutais (testas generuojamas iš 25 klausimų);
  • • Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais (testas generuojamas iš 25 klausimų);
  • • Keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais (testas generuojamas iš 25 klausimų);
  • • Keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais (testas generuojamas iš 25 klausimų).

TESTŲ TIPAI

KROVINIŲ VEŽIMAS

VIENA DALIS. Testas, kurį sudaro klausimai pasirinktinai iš vienos dalies, t. y. arba iš pagrindinės dalies, arba iš krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies, arba iš krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies. Pagal galiojimo laiką testai yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų.  Per Jūsų pasirinktą laikotarpį generuojamų testų skaičius neribojamas. Testo galiojimo laikas aktyvuojamas nuo pirmo prisijungimo įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas.

Pavyzdžiui, „Viena dalis, Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais 14 parų“ – testas generuojamas iš krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies klausimų ir galioja 14 parų nuo pirmo prisijungimo prie testų programos, įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Vienos dalies testus rekomenduojame, jei Lietuvos transporto saugos administracijoje neišlaikėte kurios nors egzamino dalies.

____________________

TESTŲ RINKINIAI 

 – 2 ATSKIROS DALYS, KROVINIŲ VEŽIMAS. Tai 2 atskiros testų dalys (pagrindinė dalis, krovinių vežimas vidaus maršrutais) su 2 atskirais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Testų rinkiniai pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 1 savaitės, 2 savaičių ir mėnesio. Kiekvienos iš 2 testų dalių galiojimo laikas aktyvuojamas atskirai nuo pirmo prisijungimo prie konkrečios testų dalies įvedus el. paštu atsiųstus prisijungimo vardus ir slaptažodžius. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Užsisakius testų rinkinį sumokate ženkliai pigiau negu užsisakinėjant po vieną testų dalį atskirai. Rekomenduojame ruošiantis egzaminui savarankiškai.

Pavyzdžiui, „Testų rinkinys – 2 atskiros dalys, krovinių vežimas, 7 paros“ – Pagrindinės dalies testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie pagrindinės dalies testų įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį, krovinių vežimo vidaus maršrutais testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie krovinių vežimo vidaus maršrutais testo dalies įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

– 3 ATSKIROS DALYS, KROVINIŲ VEŽIMAS. Tai 3 atskiros testų dalys (pagrindinė dalis, krovinių vežimas vidaus maršrutais ir krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais) su 3 atskirais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Testų rinkiniai pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 1 savaitės, 2 savaičių ir mėnesio. Kiekvienos iš 3 testų dalių galiojimo laikas aktyvuojamas atskirai nuo pirmo prisijungimo prie konkrečios  testų dalies įvedus el. paštu atsiųstus prisijungimo vardus ir slaptažodžius. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Užsisakius testų rinkinį sumokate ženkliai pigiau negu užsisakinėjant po vieną testų dalį atskirai. Rekomenduojame ruošiantis egzaminui savarankiškai.

Pavyzdžiui, „Testų rinkinys – 3 atskiros dalys, krovinių vežimas, 7 paros“ – Pagrindinės dalies testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie pagrindinės dalies testų įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo  vardą ir slaptažodį, krovinių vežimo vidaus maršrutais testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo  prie krovinių vežimo vidaus maršrutais testo dalies įvedus  el. paštu atsiųstą prisijungimo  vardą ir slaptažodį ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais testų dalies įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

____________________

BENDRAS TESTAS

– 2 DALYS, KROVINIŲ VEŽIMAS. Testas, kurį sudaro klausimai iš pagrindinės dalies ir krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies. Programa į vieną testą, kurį sudaro 30 klausimų, automatiškai atrenka po 15 klausimų iš kiekvienos dalies, be galimybės pasirinkti klausimus iš konkrečios dalies.  Testas generuojamas iš 30 klausimų, į kurį programa automatiškai atrenka po 15 klausimų iš pagrindinės dalies, po 15 klausimų iš krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies (be galimybės pasirinki klausimus iš konkrečios Jums aktualios dalies). Bendras testas pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų. Testo galiojimo laikas aktyvuojamas nuo pirmo prisijungimo įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Toks testas naudingas pasitikrinti žinias tuo atveju, jei Lietuvos transporto saugos administracijoje nesate išlaikęs nė vienos transporto vadybininko egzamino dalies.

Pavyzdžiui, „Bendras testas – 2 dalys, krovinių vežimas, 7 paros“    – testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie testų programos, įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir  slaptažodį. Testas generuojamas iš 30 klausimų – po 15 klausimų iš pagrindinės dalies, po 15 klausimų iš krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies.

– 3 DALYS, KROVINIŲ VEŽIMAS. Testas, kurį sudaro klausimai iš pagrindinės dalies, krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies. Programa į vieną testą, kurį sudaro 30 klausimų, automatiškai atrenka po 10 klausimų iš kiekvienos dalies, be galimybės pasirinkti klausimus iš konkrečios dalies. Testas generuojamas iš 30 klausimų, į kurį programa automatiškai atrenka po 10 klausimų iš pagrindinės dalies, po 10 klausimų iš krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies ir po 10 klausimų iš krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies (be galimybės pasirinki klausimus iš konkrečios Jums aktualios dalies). Bendras testas pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų. Testo galiojimo laikas aktyvuojamas nuo pirmo prisijungimo įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Toks testas naudingas pasitikrinti žinias tuo atveju, jei Lietuvos transporto saugos administracijoje nesate išlaikęs nė vienos transporto vadybininko egzamino dalies.

Pavyzdžiui, „Bendras testas – 3 dalys, krovinių vežimas, 1 para“ – testas galioja 24 val. nuo pirmo prisijungimo prie testų programos, įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir  slaptažodį. Testas generuojamas iš 30 klausimų – po 10 klausimų iš pagrindinės dalies, po 10 klausimų iš krovinių vežimo vidaus maršrutais dalies ir po 10 klausimų iš krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies.


KELEIVIŲ VEŽIMAS

VIENA DALIS. Testas, kurį sudaro klausimai pasirinktinai iš vienos dalies, t. y. arba iš pagrindinės dalies, arba iš keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies, arba iš keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies. Pagal galiojimo laiką testai yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų. Per Jūsų pasirinktą laikotarpį generuojamų testų skaičius neribojamas. Testo galiojimo laikas aktyvuojamas nuo pirmo prisijungimo įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas.

Pavyzdžiui, „Viena dalis, Keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais, 14 parų“ – testas generuojamas iš keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies klausimų ir galioja 14 parų nuo pirmo prisijungimo prie testų programos, įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Vienos dalies testus rekomenduojame, jei neišlaikėte kurios nors egzamino dalies.

____________________

TESTŲ RINKINIAI

 – 2 ATSKIROS DALYS, KELEIVIŲ VEŽIMAS. Tai 2 atskiros testų dalys (pagrindinė dalis, keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais) su 2 atskirais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Testų rinkiniai pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 1 savaitės, 2 savaičių ir mėnesio. Kiekvienos iš 2 testų dalių galiojimo laikas aktyvuojamas atskirai nuo pirmo prisijungimo prie konkrečios testų dalies įvedus el. paštu atsiųstus prisijungimo vardus ir slaptažodžius. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Užsisakius testų rinkinį sumokate ženkliai pigiau negu užsisakinėjant po vieną testų dalį atskirai. Rekomenduojame ruošiantis egzaminui savarankiškai.

Pavyzdžiui, „Testų rinkinys – 2 atskiros dalys, keleivių vežimas, 7 paros“ – Pagrindinės dalies testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie pagrindinės dalies testų įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį, keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais testo dalies įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

– 3 ATSKIROS DALYS, KELEIVIŲ VEŽIMAS. Tai 3 atskiros testų dalys (pagrindinė dalis, keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais, ir keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais) su 3 atskirais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais. Testų rinkiniai pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų. Kiekvienos iš 3 testų dalių galiojimo laikas aktyvuojamas atskirai nuo pirmo prisijungimo prie konkrečios  testų dalies įvedus el. paštu atsiųstus prisijungimo vardus ir slaptažodžius. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Užsisakius testų rinkinį sumokate ženkliai pigiau negu užsisakinėjant po vieną testų dalį atskirai. Rekomenduojame ruošiantis egzaminui savarankiškai.

Pavyzdžiui, „Testų rinkinys – 3 atskiros dalys, keleivių vežimas, 7 paros“ –  Pagrindinės dalies testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie pagrindinės dalies testų įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo  vardą ir slaptažodį, keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo  prie keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies įvedus  el. paštu atsiųstą prisijungimo  vardą ir slaptažodį ir keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais testų dalies įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį.

____________________

BENDRAS TESTAS

– 2 DALYS, KELEIVIŲ VEŽIMAS. Testas, kurį sudaro klausimai iš pagrindinės dalies ir keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies. Programa į vieną testą, kurį sudaro 30 klausimų, automatiškai atrenka po 15 klausimų iš kiekvienos dalies, be galimybės pasirinkti klausimus iš konkrečios dalies. Bendras testas pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų. Testo galiojimo laikas aktyvuojamas nuo pirmo prisijungimo įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Toks testas naudingas pasitikrinti žinias tuo atveju, jei Lietuvos transporto saugos administracijoje nesate išlaikęs nė vienos transporto vadybininko egzamino dalies.

Pavyzdžiui, „Bendras testas – 2 dalys, keleivių vežimas, 7 paros“  – testas galioja 7 paras nuo pirmo prisijungimo prie testų programos, įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir  slaptažodį. Testas generuojamas iš 30 klausimų – po 15 klausimų iš pagrindinės dalies, po 15 klausimų iš keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies.

– 3 DALYS, KELEIVIŲ VEŽIMAS. Testas, kurį sudaro klausimai iš pagrindinės dalies, keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies, ir keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies. Programa į vieną testą, kurį sudaro 30 klausimų, automatiškai atrenka po 10 klausimų iš kiekvienos dalies, be galimybės pasirinkti klausimus iš konkrečios dalies. Bendras testas pagal galiojimo laiką yra 1 paros, 3 parų, 7 parų, 14 parų ir 30 parų. Testo galiojimo laikas aktyvuojamas nuo pirmo prisijungimo įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsijungus nuo testų programos laikas nėra stabdomas. Toks testas naudingas pasitikrinti žinias tuo atveju, jei Lietuvos transporto saugos administracijojenesate išlaikęs nė vienos transporto vadybininko egzamino dalies.

Pavyzdžiui, „Bendras testas – 3 dalys, keleivių vežimas, 1 para“  – testas galioja 24 val. nuo pirmo prisijungimo prie testų programos, įvedus el. paštu atsiųstą prisijungimo vardą ir  slaptažodį. Testas generuojamas iš 30 klausimų – po 10 klausimų iš pagrindinės dalies, po 10 klausimų iš keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais dalies ir po 10 klausimų iš keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies.


NUOLAIDOS TESTAMS

Savarankiškai besiruošiantiems transporto vadybininko egzaminui ir iš Mokymo centro „9 sritys“, UAB, įsigijusiems  transporto vadybininko mokomąją medžiagą (leidinius), taikoma vienkartinė nuolaida testams: 7 arba 14 parų testai galios dvigubai ilgiau:

 • • už 7 parų testų kainą – testai galioja 14 parų
 • • už 14 parų testų kainą – testai galioja 30 parų

Užsakant testus, užsakymo formoje pasirinkite Jums aktualius testus, kurių galiojimas 7 arba 14 parų ir pastabose nurodykite „pirkta mokomoji medžiaga“. Jums atsiųsti prisijungimai prie testų galios 14 arba 30 parų. 


TESTŲ UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

1. Testus užsakykite užpildę Testų užsakymo formą, joje nurodydami vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, kuriai išrašyti sąskaitą faktūrą, el. paštą, į kurį atsiųsti prisijungimo prie testų programos vardą (-us) ir slaptažodį (-ius), telefono numerį, jei reikėtų susisiekti dėl informacijos patikslinimo; pasirinkite norimą testą ir  laikotarpį, jei reikalinga išankstinio mokėjimo sąskaita, pasirinkite „Atsiųsti išankstinio mokėjimo sąskaitą“ arba „Atsiųsti sąskaitą faktūrą po apmokėjimo“, įveskite rodomą apsauginį kodą į šalia esantį langelį ir patvirtinkite užsakymą testų užsakymo formoje nuspaudę mygtuką „Užsakyti“. Užpildžius testų užsakymo formą, kaip patvirtinimas, kad užsakymas išsiųstas, atsiras  užrašas „Sveiki, Jūsų užsakymas yra sėkmingai užregistruotas! Mokėjimas nėra automatizuotas su banku. Mokėjimą atlikite prisijungę prie savo banko. Visa informacija išsiųsta Jūsų nurodytu el. paštu. Ačiū, kad naudojatės mūsų paslaugomis“.

2. Sumokėkite už testus Testų užsakymo formoje nurodytą sumą į Mokymo centro Swedbanko sąskaitą. Atkreipiame dėmesį, kad mokėjime rekvizitai turi būti nurodyti taip:
Gavėjo pavadinimas:  Mokymo centras „9 sritys“, UAB
Gavėjo sąskaita: LT877300010138748066
Gavėjo kodas:  303281922
Mokėjimo paskirtis: Už testus…

3. Gavus apmokėjimą, sugeneruotą prisijungimo prie testų  programos vardą (-us) ir slaptažodį (-ius) ir įmonei išrašytą sąskaitą faktūrą atsiųsime Jūsų nurodytu el. paštu.


 KAIP PRADĖTI SPRĘSTI

1. Prisijunkite prie testų programos įvesdami el. paštu Jums atsiųstą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Spauskite „TESTAS“ ir mygtuką „Pradėti!“. Kiekvienas testo klausimas turi po keturis galimus atsakymo variantus, iš kurių tik vienas teisingas. Teisingą atsakymą pažymėkite varnele ir spauskite „Kitas klausimas“. Norėdami grįžti į ankstesnį klausimą, spauskite mygtuką „Ankstesnis klausimas“. Galimas tik vienas teisingas atsakymo variantas iš keturių galimų.

2. Atsakius į paskutinį testo klausimą, lango apačioje paspauskite mygtuką „Baigti testavimą“. Pateikiama informacija yra susijusi su Jūsų testo sprendimu (testo trukmė, teisingai atsakyti klausimai, teisingų atsakymų procentai ir kt.).

3. Norėdami peržiūrėti testo klausimus, spauskite mygtuką „Peržiūrėti atsakymus“. Teisingo atsakymo variantas pateikiamas žalia spalva, o varnelė prie atsakymo – Jūsų pasirinktas atsakymo variantas.

4. Norėdami spręsti naują testą, spauskite programos viršutiniame kairiajame kampe mygtuką „Iš naujo“, mygtuką „TESTAS“ ir „Pradėti!“.

Išsprendus bent kelis testus, programos lange prieš spaudžiant mygtuką „Pradėti!“ galite pasirinkti vieną iš trijų klausimų pateikimo būdų:
1. Pasirinkti iš visų klausimų – programa pateikia atsitiktinius klausimus.
2. Parinkti tik man rečiausiai išpuolusius klausimus – programa pateikia atsitiktinius klausimus iš anksčiau nespręstų klausimų.
3. Parinkti klausimus, panaudojant programos dirbtinį intelektą – programa parenka klausimus, į kuriuos atsakėte neteisingai.


IŠBANDYKITE TESTĄ NEMOKAMAI

Išbandykite Transporto vadybininkų testų programos nemokamą versiją.

Prisijungimas prie testų programos:
Prisijungimo vardas – DEMO
P
risijungimo slaptažodis – DEMO

DEMO versijoje yra 15 atsitiktinai parinktų klausimų. Programos galimybės apribotos.TAIP PAT SIŪLOME

1. Savarankiškai besiruošiantiems Transporto vadybininkų egzaminui LTSA įsigyti susistemintą ir atspausdintą mokomąją medžiagą – „Pagrindinė dalis“, „Krovinių vežimas vidaus maršrutais“, „Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais“, „Keleivių vežimas vietinio, tolimojo susisiekimo ir tarptautiniai maršrutais“ – kurią paštu atsiųsime Jūsų nurodytu adresu.  Iš mokymo centro įsigijusiems transporto vadybininko mokomąją medžiagą taikome nuolaidas testams. Plačiau apie mokomąją medžiagą.

2. Nusipirkus testus, suteikiame prieigą prie visų egzamino dalyse numatytų tesės aktų nuorodų. Jums nereikės gaišti laiko ieškant aktualios redakcijos teisės aktų interneto svetainėse.

3. Taip pat suteikiame konsultacijas aktualiomis LTSA egzamino temomis ir klausimais.


 AKTUALI INFORMACIJA LAIKANT EGZAMINĄ LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOJE (LTSA)

Prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir dokumentai Lietuvos transporto saugos administracijai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovas

Registracija į egzaminą tik internetu

Transporto vadybininkų egzaminas Lietuvos transporto saugos administracijoje susideda iš:

 1. Pagrindinės dalies (egzamino bilietą sudaro 20 klausimų, iš kurių 10 klausimų  skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinėms užduotims spręsti);
 2. Papildomos dalies, kuri laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis, t. y.:
 • • krovinių vežimo vidaus maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai);
 • • krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai);
 • • keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai);
 • • keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai).

Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu, pažymint vieną teisingą egzamino bilieto klausimo atsakymą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų). Egzamino LTSA laikymo kompiuteriu instrukcija.

Egzaminuojamasis Lietuvos transporto saugos administracijoje gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val.

Asmuo išlaiko egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje, jei laikydamas transporto vadybininkų egzaminą teisingai atsako į ne mažiau kaip 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 papildomos dalies klausimų.

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienus metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminai Lietuvos transporto saugos administracijoje vyksta pagal patvirtintą grafiką

 • Vilniaus skyriuje – kiekvieno mėnesio kiekvieną ketvirtadienį, tel.: 8 688 57 698, 8 615 32 051
 • Kauno skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį, tel. 8 688 52 547
 • Klaipėdos skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį, tel. 8 688 89 762
 • Panevėžio skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį, tel. 8 688 50 881
 • Šiaulių skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį, tel.  8 688 50 881


Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių. Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą ir galioja neterminuotai. 
Plačiau skaitykite Lietuvos transporto saugos administracijos interneto  svetainėje


Išsamesnė informacija telefonu 8 670 50 507 ir el. paštu info@9sritys.lt

Mokymo centras „9 sritys“, UAB