ARTIMIAUSI MOKYMAI

Naujienlaiškis

Įveskite savo el.pašto adresą

TRANSPORTO VADYBININKŲ KURSAI PASIRUOŠTI EGZAMINUI LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOJE (LTSA)

 01Kam skirti transporto vadybininko kursai?

Transporto vadybininkų kursai – skirti asmenims suteikti reikiamų žinių pasiruošti profesinės kompetencijos egzaminui, kuris laikomas Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA). Asmeniui sėkmingai išlaikiusiam egzaminą LTSA, išduodamas Krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimas.

Kam reikalingas profesinės kompetencijos pažymėjimas?

Įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams vežti, ir visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nustatytą reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 str., t. y. įmonė privalo turėti darbuotoją (transporto vadybininką), turintį galiojantį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Juo gali būti įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas.

Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip 2 skirtingų transporto įmonių veiklai, vykdomai naudojant iš viso ne daugiau kaip 30 transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas. Vadovaujant vienos transporto įmonės veiklai transporto priemonių, turinčių licencijos kopijas, skaičius neribojamas.

Ar transporto vadybininko kursai privalomi norint laikyti egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje?

Mokymo kursas nėra privalomas. Egzaminui galima ruoštis ir savarankiškai. Įvertinus tai, kad į egzaminą įtraukta daugiau kaip penkiasdešimt teisės aktų, kurių nuostatas laikant egzaminą privalu žinoti, siūlome atvykti į mūsų rengiamus transporto vadybininkų kursus, kurių metu Jums bus pateikta koncentruota informacija, reikalinga egzamino laikymui.

Iš kokių dalių reikės laikyti egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje, jei įmonė užsiima tik tarptautiniu krovinių vežimu?

Egzaminą reikės laikyti iš 3 dalių, pagrindinės dalies, krovinių vežimo vidaus maršrutais ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies.

Kiek laiko galioja profesinės kompetencijos pažymėjimas?

Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

Plačiau apie transporto vadybininkų egzaminavimą ir pažymėjimų išdavimą skaitykite Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.


KADA IR KAIP VYKSTA TRANSPORTO VADYBININKŲ KURSAI

Mokymo centre „9 sritys“ vykdomi dieniniai ir vakariniai transporto vadybininko (licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančio asmens) kursai:

 • Dieniniai kursai – trukmė 3 dienos, vyksta nuo antradienio iki ketvirtadienio, nuo 9 iki 16.30 val. Kursas apima tris dalis – pagrindinę, krovinių vežimo vidaus maršrutais ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais. Dviejų dalių kurso (pagrindinė dalis ir krovinių vežimas vidaus maršrutais) trukmė – 2 dienos.

 

 • Vakariniai kursai – trukmė 5 dienos, rengiami kartą per mėnesį, vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio vakarais, nuo 16 val. Kursas apima tris dalis – pagrindinę, krovinių vežimo vidaus maršrutais ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais. Dviejų dalių kurso (pagrindinė dalis ir krovinių vežimas vidaus maršrutais) trukmė – 3 dienos.

 

Mokymų metu nagrinėjamos temos ir suteikiamos žinios pagal šias kurso dalis:

Pagrindinė kursų dalis. Kursuose nagrinėjamos:

 • • Lietuvos Respublikos civilinio ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos,
 • • reikalavimai akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, ūkinėms bendrijoms,
 • • rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos pagrindai, įskaitant finansinius rodiklius, kuriuos egzamino metu reikia apskaičiuoti,
 • • mokestiniai reikalavimai ūkio subjektams (pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, gyventojų pajamų  mokestis, socialinis draudimas),
 • • įmonių bankroto įstatymo nuostatos,
 • • reikalavimai motorinių transporto priemonių kategorijoms ir minimaliam vairuotojų amžiui,
 • • reikalavimai, susiję su vairuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumu,
 • • reikalavimai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijoms ir klasėms pagal konstrukciją,
 • • reikalavimai, susiję su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų sudedamųjų dalių atitikties įvertinimu, registravimu, privalomąja technine apžiūra ir kt.
 • • kurso metu atliekami praktiniai skaičiavimai pagal pateiktas sąlygas.


Krovinių vežimo vidaus maršrutais kursų dalis
. Kursuose nagrinėjamos:

 • • kelių transporto kodekso, kelių transporto veiklos licencijavimo nuostatos,
 • • reikalavimai dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės nuostatos,
 • • krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo reikalavimai,
 • • gyvūnų vežimo reikalavimai,
 • • mokestiniai reikalavimai (mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, kelių naudotojo mokestis „Vinjetės“),
 • • reikalavimai pradinei ir periodinei vairuotojų profesinei kvalifikacijai ir kt.


Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais kursų dalis. Kursuose nagrinėjami:

 • • krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu reikalavimai,
 • • Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos,
 • • Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatos,
 • • muitinės procedūros,
 • • Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų (ETMK) vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo reikalavimai,
 • • sertifikatų išdavimo ekologinius  ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms nuostatos,
 • • užsienio valstybių  leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo reikalavimai,
 • • susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) nuostatos,
 • • pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimai, vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniais priedais,
 • • vairuotojų darbo, vairavimo ir poilsio režimo bei apskaitos vedimo reikalavimai pagal Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), reglamentą (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 ir kt.

Mokymai parengti pagal Lietuvos transporto saugos administracijos rekomenduojamą literatūros sąrašą.


Dėstytojas. Mokymus veda ilgametę darbo patirtį Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje ir dėstymo patirtį turintis dėstytojas.


Visiems kursų dalyviams:

 1. Išduodame susistemintą mokomąją literatūrą (knygas) pagal egzamino LTSA dalis:
 • Transporto vadybininkų mokomoji medžiaga Pagrindinė dalis;
 • Transporto vadybininkų mokomoji medžiaga Krovinių vežimas vidaus maršrutais;
 • Transporto vadybininkų mokomoji medžiaga Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais.
 1. Suteikiame prisijungimus prie testų pagal atskiras egzamino dalis.
 2. Testus galite spręsti nuotoliniu būdu iš bet kurio įrenginio (kompiuterio, telefono), kuriame yra internetinis ryšys.
 3. Testų programa nuolat papildoma klausimais ir praktinėmis užduotimis.
 4. Klausimai ir praktinės užduotys savo turiniu ir atsakymais panašios į LTSA egzamino klausimus ir užduotis.
 5. Suteikiame prieigą prie visų egzamino dalyse nustatytų aktualios redakcijos teisės aktų nuorodų.
 6. Teikiame individualias konsultacijas sprendžiant testus ir praktines užduotis.

__________________________________________________________________________

TRANSPORTO VADYBININKŲ KURSŲ DALYVIAI GALI RINKTIS MAXI ARBA MIDI PAKETĄ

MAXI paketas

 • Į transporto vadybininkų kursų kainą įskaičiuota:
 • • Mokomoji medžiaga (leidiniai pagal atskiras egzamino dalis) –  leidiniai po kursų lieka Jums
 • • Prisijungimai prie testų pagal atskiras egzamino dalis – kiekvienas prisijungimas galioja po 30 parų:
 •                   •  Kiekvieną testų dalį Jūs aktyvuojate atskirai prisijungę prie testų programos įvedę prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 •                    • Testuose klausimai tik iš tos konkrečios egzamino dalies, prie kurios prisijungiate, pvz., prisijungus prie Pagrindinės dalies, klausimai bus tik iš tos dalies, kaip ir laikant egzaminą.
 •                    • Testai, praktinės užduotys savo turiniu ir atsakymais panašūs kaip ir Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA).

________________________

MIDI paketas

 • Į transporto vadybininkų kursų kainą įskaičiuota:
 • • Mokomoji medžiaga (leidiniai pagal atskiras egzamino dalis) – 1 mėn. Leidiniai grąžinami Mokymo centrui „9 sritys“.
 • • Prisijungimai prie testų  pagal atskiras egzamino dalis – kiekvienas prisijungimas galioja po 14 parų:
 •             • Kiekvieną testų dalį Jūs aktyvuojate atskirai prisijungę prie testų programos įvedę prisijungimo vardą ir slaptažodį.
 •             • Testuose klausimai tik iš tos konkrečios egzamino dalies, prie kurios  prisijungiate, pvz., prisijungus prie Pagrindinės dalies, klausimai bus tik iš tos dalies, kaip ir laikant egzaminą. 
 •             •  Testai, praktinės užduotys savo turiniu ir atsakymais panašūs kaip ir Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA).

 


SAVARANKIŠKAI BESIRUOŠIANTIEMS TRANSPORTO VADYBININKO EGZAMINUI LTSA

Savarankiškai besiruošiantiems Transporto vadybininko egzaminui LTSA siūlome:

 1. Mokomąją literatūrą (knygas), kuri parengta pagal aktualios redakcijos teisės aktus, susisteminta ir atspausdinta. Mokomąją medžiagą Jūsų nurodytu adresu per DPD kurjerius išsiųsime į bet kurį Lietuvos miestą (siuntimo kaina – 5 Eur). Mokomoji medžiaga parengta pagal šias dalis:
 • Pagrindinė dalis;
 • Krovinių vežimas vidaus maršrutais;
 • Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais;
 • Keleivių vežimas vietinio, tolimojo susisiekimo ir tarptautiniais maršrutais.
 • Mokomoji knyga

  Mokomoji medžiaga. Pagrindinė dalis.

  Mokomoji knyga

  Mokomoji medžiaga. Krovinių vežimas vidaus maršrutais.

  Transporto vadybininku mokomoji medziaga Kroviniu vezimas tarptautiniais marsrutais 9sritys.lt

  Mokomoji medžiaga. Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais.

  Mokomoji medžiaga. Keleivių vežimas.

 

 

 

 

 

 

 

2. Prisijungimą prie transporto vadybininkų testų programos, kur nuotoliniu būdu būdami namuose, darbe ar kitur galėsite spręsti testus pagal atskiras egzamino dalis.

3. Prieigą prie visų egzamino dalyse numatytų tesės aktų nuorodų įsigijusiems mokomąją medžiagą ar prisijungimą prie testų. Jums nereikės gaišti laiko ieškant interneto svetainėse aktualios redakcijos teisės aktų.

4. Konsultacijas aktualiomis egzamino LTSA temomis ir klausimais.

 

 

9sritys.ltIš mokymo centro įsigijusiems transporto vadybininko mokomąją medžiagą (knygas), taikoma vienkartinė nuolaida testams: 7 arba 14 parų testai galios dvigubai ilgiau:

• už 7 parų testų kainą – testai galioja 14 parų
• už 14 parų testų kainą – testai galioja 30 parų


Įsigijusiems mokomąją literatūrą, užsakant testus, užsakymo formoje pasirinkite Jums aktualius testus, kurių galiojimas 7 arba 14 parų ir pastabose nurodykite „pirkta mokomoji medžiaga“. Jums atsiųsti prisijungimai prie testų galios 14 arba 30 parų.


Išsamesnė informacija telefonu 8 670 50 507 ir el. paštu info@9sritys.lt 


AKTUALI INFORMACIJA LAIKANT EGZAMINĄ LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOJE (LTSA)

Prašymas laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir dokumentai Lietuvos transporto saugos administracijai teikiami ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovas

Registracija į egzaminą tik internetu.

Transporto vadybininkų egzaminas Lietuvos transporto saugos administracijoje susideda iš:

1. Pagrindinės dalies (egzamino bilietą sudaro 20 klausimų, iš kurių 10 klausimų skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinėms užduotims spręsti);

2. Papildomos dalies, kuri laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis, t. y.:
• krovinių vežimo vidaus maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai);
• krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai);
• keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai);
• keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais (egzamino bilietą sudaro 25 klausimai).

Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu, pažymint vieną teisingą egzamino bilieto klausimo atsakymą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų). Egzamino LTSA laikymo kompiuteriu instrukcija.

Egzaminuojamasis Lietuvos transporto saugos administracijoje gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val.

Asmuo išlaiko egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje, jei laikydamas transporto vadybininkų egzaminą teisingai atsako į ne mažiau kaip 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 papildomos dalies klausimų.

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienus metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminai Lietuvos transporto saugos administracijoje vyksta pagal patvirtintą grafiką*:

 • Paslaugų departamento Vilniaus skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
 • Paslaugų departamento Kauno skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje (Šiauliuose) – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį.

* padaugėjus asmenų, pageidaujančių laikyti egzaminus, Administracijos padaliniuose organizuojami papildomi egzaminai ir kitomis dienomis.

Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą ir galioja neterminuotai. Plačiau skaitykite Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.


©  Mokymo centras „9 sritys“, UAB